Het is vandaag 30 maart.

Dit gebeurde er vandaag, maar dan in het verleden van Utrecht.


2021 - Coronamaatregel: Het is de eerste warme dag van het jaar. In verschillende parken is het vanmiddag erg druk. Groepen mensen zaten te dicht op elkaar en politie en boa’s hebben bezoekers gevraagd om aan de coronaregels te denken.
- Utrecht is een van de veertig steden die meedoet aan het ‘NK Tegelwippen’ dat van start is gaat.
2018 - Kringloopwinkel De Waarde vindt na een lange zoektocht toch nog een pand. Herman Punt, eigenaar van de kringloopwinkel, vertelt naar de Amsterdamsestraatweg 346 te gaan.
2017 - GroenLinks pleit tijdens een commissievergadering voor een meldpunt waar bewoners in de binnenstad terecht kunnen met overlastklachten door ondernemers. Wethouder Jeroen Kreijkamp gaat verder met het uitwerken van het meldpunt. Voor de zomer moet het er zijn.
- Aan de singel bij het Paardenveld zijn vandaag drie grote lindebomen geplaatst. De bomen, die dertien tot achttien meter groot zijn, lagen tijdelijk opgeslagen in een depot op Kanaleneiland. Eerder moesten ze wijken in Transwijk.
- Volgens bewoners van de Vogelenbuurt laten Fietsstraten de auto’s juist harder rijden. Ze trekken aan de bel omdat ze zich onveilig door het harde rijden door automobilisten.
2010 - De ‘Leugenaarsbank’ in de Anton Geesinkstraat bij de Rode Brug wordt officieel geopend. Bij de hangouderen valt de nieuwe bank slecht. ‘Je kunt er niet lekker zitten, het tocht en als het regent wordt je er nat.’
- Het oude onderkomen van de faculteit Educatie aan de Archimedeslaan wordt omgebouwd tot tijdelijke huisvesting voor studenten. De Stichting Tijdelijk Wonen vertimmert de bovenste verdieping tot 192 studentenkamers.
2007 - De Utrechtse politie heeft met het heropende onderzoek naar de moord op Sjaak Gerwig de Politie Innovatie Prijs gewonnen. De politie had internetters gevraagd mee te denken.
2004 - De Utrechtse dominee Arjan Noorhoek werkt 25 jaar in gevangenissen. De laatste 8 jaar in het Pieter Baan Centrum en de tbs-instelling in de Gansstraat. Daarnaast richtte hij in Utrecht de stichting Exodus op voor nazorg aan gedetineerden. Voor zijn inzet ontvangt hij de Maartsenpenning van de stad Utrecht.
1996 - De Universiteit Utrecht viert haar 360ste verjaardag.
1992 - In Jagtlust, het gemeentehuis van Bilthoven/De Bilt, wordt de nieuwe historische kring d'Oude School opgericht.
- Wethouder J.H. Zwart van Monumentenzorg opent het geheel gerestaureerde hek van het voormalige buitenhuis Roosendaal aan de Vechtdijk tussen Utrecht en Maarssen.
1991 - Twee koetsjes gaan tot oktober dagelijks toeristische ritten verzorgen door de stad Utrecht.
1990 - Prins Bernhard opent in Bunnik het nieuwe Bovag kantoor.
- Het Gemeenschappelijk Administratie kantoor aan de Moeder Tereselaan te Utrecht wordt officieel in gebruik genomen.
- Wethouder Pot ontvangt het eerste exemplaar van het door Ank Robben samengestelde boek 'Utrecht in de oorlog', dat speciaal bedoeld is voor gebruik in het basisonderwijs.
1983 - Prof. mr. V.J.A. van Dijk neemt afscheid als 15e president van de Utrechtse Arrondissements Rechtbank wegens het bereiken van de pensioengerechtigede leeftijd. mr. C.K. baron van Harinxma thoe Slooten is zijn opvolger.
1979 - In Leersum wordt het zevenhonder-jarig bestaan van dit dorp herdacht.
1971 - Mr. P.J. Verdam, commissaris der koningin, open officieel het nieuwe gebouw van de Bertha Müllerschool voor kinderen met spraak- en gehoormoeilijkheden in Overvecht.
1968 - De zangbrigader en het muziekcorps van het Leger des Heils, bestaat 60 jaar.
1966 - Z.K.H. Prins Bernhard inspecteert op het Domplein verschillende detachementen van Studenten-Weerbaarheidscorpsen. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Utrechtse Studenten-Weerbaarheid wordt een schuttersmaaltijd gehouden.
- J. Th. van den Berg is benoemd tot lid van de gemeenteraad in de vacature N. Hooyboer.
- De ark van Noach, een relief in keramisch materiaal van A.P. Stokhof de Jong, is aangebracht op de RK-kleuterschool aan de Kastordreef.
1961 - Burgemeester De Ranitz geeft het sein tot het opspuiten van grond in het uitbreidingsplan "Overvecht".
1960 - F.M.H. Pels, oud-voorzitter van de raad voor de Kunst en oud-hoboist van het USO, is overleden.
1948 - M. en A. S. de Muinck Keizer, directeuren van de Nederlandse Staalfabrieken v/h J. M. de Muinck Keizer, zijn 40 jaren aan het bedrijf verbonden.
1947 - Dr. G.W. Overman, predikant bij de Nederlands Hervormde gemeente, neemt afscheid in verband met zijn afvaardiging naar Indie.
1946 - Prof dr. C.G.N. de Vooys, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit, houdt zijn afscheidscollege.
- Het gebrandschilderde raam van Roland Holst is in het zuidertransept van de Dom herplaatst.
1944 - A. Bals herdenkt zijn 50-jarig dienstverband bij het Cafe-restaurant Witjens aan het Vredenburg.
- Prof. Mr. W.P.J. Pompe terstond ontslagen als rechter=plaatsvervanger in de Arrondisementsrechtbank
- De burgemeester besluit voorlopig goed te keuren het plan tot onteigening, ten name van de gemeente, van verscheidene werven langs de Oudegracht, zoomende van een gedeelte van die gracht.
1942 - Mr. Dr. G.A.W. ter Pelkwijk, eervol ontslagen als burgemeester, neemt afscheid van het gemeentepersoneel.
1941 - A.J.C.F. Mittelmeyer gedenkt zijn 40-jarige werkzaamheid bij het Roomsch-Katholiek avond-nijverheidsonderwijs.
1939 - De gemeenteraad besluit tot verplaatsten van de Gemeentelijke reinigingsdienst naar een terrein aan de Croeselaan.
- De Gemeenteraad besluit tot verhuring van het middenterrein van de Neude aan de Galeries Modernes tot vestiging van een tijdelijk verkoopgebouw.
1938 - Dr. A. Schuckink Kool, directeur van de Gemeentelijke geneeskundigen- en gezondheidsdient, neemt afscheid.


Er zitten 14356 gebeurtenissen in de database.
Laatste update was op 22-03-2023.