Het is vandaag 28 november.


Dit gebeurde er vandaag, maar dan in het verleden van Utrecht.


2017 - De ChristenUnie gaat onderzoek doen naar bedelaars in de Utrechtse binnenstad. De partij maakt zich zorgen over de signalen van mensenhandel en vindt dat het college te weinig inzicht geeft in het probleem.
2015 - De resten van de hoofdpoort van het eeuwenoude kasteel Vredenburg liggen weer op hun plek. Onder het Vredenburg wordt gewerkt aan een parkeergarage en daar zijn de overblijfselen teruggeplaatst.
2014 - De belangstelling voor de eerste promotie in gebarentaal is zo groot dat Universiteit Utrecht een extra zaal beschikbaar stelt. Corrie Tijsseling, sinds haar jonge jaren doof, gaat haar proefschrift volledig in gebarentaal verdedigen.
- Meer dan honderd kinderen en ouders bezetten de busbaan op de Vleutenseweg. Zij doen dit uit protest tegen de in hun ogen onveilige verkeerssituatie aldaar.
2013 - Vandaag wordt officieel bekend gemaakt dat de Tour over twee jaar onder de Domtoren door komt. Per bus en rondvaartboot laat burgemeester Aleid Wolfsen de belangrijkste plaatsen in de stad zien.
- Op de parkeerplaats van Stadion Galgenwaard wordt het DOS-monument onthuld door de leden van Initiatiefgroep Monument DOS Landskampioen 1957/1958, de oud-spelers van DOS en Frans van Seumeren.
2012 - Met een ruime meerderheid wint het boek ‘De kleine parade’ van Rob van Schreers de verkiezing "Het beste boek van Utrecht".
2007 - Minister Gerda Verbug opent de geheel vernieuwde paardenkliniek van de faculteit Dierengeneeskunde in de Utrechtse Uithof.
2000 - Het bestuur vn de Stichting Bibliotheek Wijk bij Duurstede stapt op na een conflict over de financiën met wethouder A. Brouwer van Groen Links. Deze wordt vervolgens door zijn eigen partij gedwongen af te treden.
1999 - De FC Utrecht speelt de duizendste wedstrijd sinds de oprichting 29 jaar geleden. De match wordt gespeeld tegen de FC Den Bosch en verloren met 2-1.
- Opening van het geheel gerenoveerde Centraal Museum.
1998 - Aan het geboortehuis van de 10 jaar geleden geboren streekromanschrijver Herman de Man in de Rijnstraat te Woerden wordt een herdenkinsplaque aangebracht.
1996 - Vandaag stat de restauratie van de Amersfoortse Koppelpoort.
1995 - Start van de restauratie van de Amersfoortse Koppelpoort.
1994 - Kolonel der Kozakken, Vitali Sklerov, overhandigt aan loco-burgemeester mr. H.H.W. Kernkamp de Utrechtse stadssleutels. Dat gebeurt precies 281 nadat de kozakkenhoofdman Leon Alexandrovitsj Narisjkin vergeten had ze terug te geven nadat zijn troepen Utrecht van de Fransen had bevrijd. Na op een tentoonstelling in het Centraal Museum gelegen te hebben, zullen de sleutels weer terugkeren naar het Staats Historisch Museum in Moskou.
1992 - De commissaris van de koningin, jhr Beelaerts van Blokland, wordt voorzitter van het Nederlands Comité Unicef.
1990 - Minister d'Ancona opent het Moluks Historisch Museum aan de Kruisstraat in Utrecht.
1989 - Wethouder Van der Sluijs opent een nieuwe afdeling in het bejaardencentrum Alphons Ariens in Utrecht, bestemd voor licht demente ouderen.
1988 - In de wijk Tuindorp-Oost gaat het eerste buurtpreventie-project in Utrecht van start met het doel vooral de kleine criminaliteit te verminderen.
- In de Crediet- en Effectenbank aan de Kromme Nieuwegracht te Utrecht wordt een tentoonstelling geopend over 'Zeven eeuwen farmacie in Utrecht' ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van de Utrechtse Apothekers Vereniging.
1987 - Muziekhandel Staffhorst schenkt ter gelegenheid van zijn 50-jarig bestaan aan de Gemeentelijke Muziekschool van Utrecht een digitale piano.
1986 - In de foyer van de Stadsschouwburg is een expositie ingericht over de toneelvereniging Jan van Beers, ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van die vereniging.
- In Houten wordt de 20.000ste inwoner ingeschreven. Het is de pas geboren Gertrude van den Brink.
- Project- en woninginrichter Archinorm stelt een jaarlijkse prijs in van FL 5000,= voor een uitgevoerd project ter verfraaiing van de stad Utrecht. De prijs zal voor het eerst in mei 1987 worden uitgereikt bij het 10-jarig bestaan van Archinorm.
- De gemeente Utrecht sluit met het rijk een overeenkomst over een zelfstandig gemeentelijke monumentenbeleid.
1985 - Een felle brand richt aanzienlijke schade aan in het kasteel Renswoude.
1983 - Bij het Verpleeghuis Rosendael aan de Indusdreef te Utrecht wordt het door Theo W. Mackaay vervaardigde bronzen beeld Eternal onthuld.
1982 - De in 1931 geopende Julianakerk aan de Rijnlaan in Utrecht wordt, voordat om bezuinigingsredenen tot sluiting wordt overgegaan, een laatste hervormde kerkdienst gehouden.
1979 - Provinciale Staten stellen een nieuw secundair- en tertiairwegenplan voor de gehele provincie vast.
1975 - De heer G. van der Weert wordt geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad voor de P.P.R.
- Mevrouw B. Kortenhoff-Neppérus wordt benoemd tot voorzitster van de Stichting Stadsontspanning Utrecht als opvolgster van mr. H. J. Zeevalking.
1970 - De „kunst- en antiekmarkt" in de nieuwe Veemarkthal.
- Prof. P. H. Buisman, oud-hoogleraar in de tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, zestig jaar tandarts.
1936 - Het (in december 1930) aan de Van Hoornekade opgegraven vaartuig geheel hersteld ter bezichtiging gesteld.
1935 - Het nieuwe Centraal Militair Hospitaal is aanbesteed.
1929 - Het St. Bernulphus-gilde viert zijn 60-jarig bestaan.
1927 - Dr. C.E.A. Wichmann, oud-hoogleraar aan de Rijksuniversiteit, in Hamburg overleden.
- Dr. Ir. F.A. Vening Meinesz, buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit, houdt zijn inaugurele rede.
1925 - Herdenking van het 50-jarig bestaan (op 1 december) van de Muziekschool van de afdeling Utrecht der Maatschappij tot bevordering van de Toonkunst.
1924 - Opening van het Clubhuis van de vereniging tot Stichting en instandhouding van Kindervolkshuize aan de Catharijnekade bij het Paardenveld.
1923 - Dr. M.S. Gutteling 40 jaar geneesheer.
1813 - De Franse bezetters vertrekken uit de stad Utrecht. Aan de andere kant van Utrecht, bij de Wittevrouwenpoort, stormen de Kozakken Utrecht binnen.
1526 - Door de buren en pastoor van de kerk in Ter Eem is op het One Lieve Vrouwenaltaar het Ellendigen-gilde gesticht.


Er zitten 11179 gebeurtenissen in de database.
Laatste update was op 19-11-2022.