Het is vandaag 20 juni.

Dit gebeurde er vandaag, maar dan in het verleden van Utrecht.


2022 - Er is een feest in de zalen van het Beatrixtheater. Winnaar ADSU (Aan de slag in Utrecht) en hun cliënten staan te popelen om hun FUIF (Fantastisch Utrecht Inclusief Festival) tot een succes te maken.
- De Catharijnesingel is vanaf vandaag bijna een maand dicht voor verkeer. Op het stuk tussen de Nicolaas Beetsstraat en het Moreelsepark komt een nieuwe rijweg met gebakken klinkers in plaats van asfalt. hier beplanting in.
2020 - TivoliVredenburg organiseert vanaf vandaag drie weekenden lang "Walk the Line". Tijdens een tour van twee uur worden groepen van dertig bezoekers in vier zalen verrast door verschillende artiesten.
2019 - De voormalige Westerkerk is open voor publiek. De kerk werd een jaar lang intensief verbouwd en is nu een Bunk Hotel. Het gebouw uit 1891 is behalve een hotel en hostel is het ook een restaurant met cultuurpodium.
2018 - Utrecht heeft sinds vandaag eigen flessenwater. Met de overhandiging van de eerste fles Eau de Gracht aan burgemeester Jan van Zanen, is het watermerk feestelijk gelanceerd. Het water komt niet, zoals de naam doet vermoeden uit de gracht, maar uit de kraan.
- De speciale Spoorwegmuseumkamer in de Stayokay aan de Neude wordt geopend. De vierpersoonskamer staat volledig in het teken van het spoor en het Spoorwegmuseum.
- Er is een film van een promotiewedstrijd uit 1944 van de Utrechtse voetbalclub DOS opgedoken. De beelden worden geschonken aan Het Utrechts Archief en zijn te zien vanaf 30 juni.
2016 - Museum Catharijneconvent presenteert een boek vol met kerkinterieurs. Kerken zijn van binnen juist vaak de moeite waard. In het boek worden 100 kerken belicht.
2015 - Er zijn 240 spinners in de Domkerk in Utrecht die fietsen op orgelmuziek. Het gaat om het spinningevenement La Bataille, dat onderdeel is van het Tourprogramma.
2014 - Het project Cocktail van COC Midden-Nederland wint dit jaar de Annie Brouwer-Korf prijs. De prijs van 3.000 euro wordt uitgereikt tijdens het Midzomergrachtfestival. Cocktail is een maatjesproject dat zich richt op homoseksuelen en allochtonen.
- Wethouder Kees Geldof geeft het startsein voor de bouw van Leidsche Rijn Centrum door het slaan van de eerste paal. Er komen 130 winkelpanden, horeca, een bioscoop, een bibliotheek, een bus- en treinstation, ruim 700 appartementen en 11.000 vierkante meter aan kantoorruimte.
2013 - Het ontwerpbestemmingsplan voor het gebied rondom de Van Sijpesteijnkade en de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de HOV-baan over de Leidsche Rijn worden ter visie gelegd.
2012 - In een pompstation kun je wonen, vinden de krakers. Zij nemen de voormalige Shellpomp aan de Croeselaan dan ook in gebruik als woonruimte. Het terrein is eigendom van NS. Autoverhuurbedrijf Avis parkeert er auto’s en heeft volgens de krakers geen moeite met de nieuwe bewoners.
- Oudegracht 60 krijgt een nieuw gevelbord ‘De Kalvre Dans’. Wethouder Frits Lintmeijer plaatst het nieuwe gevelbord met behulp van een hoogwerker. Het gevelbord, waarop een krakeling en een pretzel staan afgebeeld,wordt onthuld door Karin Verdooren (directeur Mitros, eigenaar van het pand) en Frits Lintmeijer (wethouder cultuur en monumenten).
- Utrechts oudste iep wordt geveld. De boom is door de iepziekte getroffen en de stam van de 220 jaar oude boom is daardoor volledig hol.
2011 - Jazzpodium SJU stopt na de zomer met het programmeren van concerten aan de Utrechtse Varkenmarkt. Na 18 jaar kan het bestuur daar de zaak financieel niet meer rond krijgen.
2007 - Kardinaal Simonius opent het nieuwe studentencomples "De Bisschoppen" in het universiteitscentrum De Uithof.
1991 - Het boekje Utrecht, de stad in prenten, samengesteld door Tolien Wilmer en uitgegeven door de stichting Matrijs, verschijnt.
1988 - Burgemeester Vos en vertegenwoordigers van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, de Koninklijke Jaarbeurs en de Nederlandse Spoorwegen, ondertekenen het "Utrecht City Project" waarin een ingrijpende facelift van Hoog Catharijne en omgeving wordt voorgesteld.
- Minister Brinkman van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur opent de nieuwbouw van de Rijksdient voor Oudheidkundig Bodemonderzoek aan de Muurhuizen in Amersfoort. Het ontwerp is van de Amsterdamse architect Abel Cahen.
1984 - De Tweede Kamercommissie voor welzijn en cultuur gaat definitief akkoord met de opheffing van het Utrechts Symfonie Orkest met ingang van 1 september 1986. Het orkest moet samengaan met het Amsterdams Philharmonisch Orkest en Het Nederlands Kamerorkest.
- De Utrechtse Universiteitsraad besluit zich niet langer te verzetten tegen de opheffing met ingang van 1 januari 1988 van de subfaculteit tandheelkunde.
1975 - Burgemeester Vonhoff reikt de zilveren stadsmedaille uit aan de bekende jeugdleider Karel N. Scholten wegens zijn grote verdiensten voor het jeugdwerk in Utrecht.
1973 - Als sluitstuk van de volledige restauratie van de huizen aan 't Hoogt, waarin het Cultureel Centrum van die naam is gevestigd, opent wethouder Theo Harteveld (PvdA) het „Theater 't Hoogt".
1970 - Mevrouw Antje Truggelaar-Hendriks ontvangt het Croix du Combattant de L'Europa voor de door haar aan piloten verleende hulp in de laatste wereldoorlog.
- Het gemeentebestuur kiest het plan van het architectenbureau Fledderus-Van Gent als uitgangspunt voor de bouw van de woonwijk Lunetten.
1969 - Tot 26 juni staat het circus Heros aan de Weg der Verenigde Naties.
1968 - Vijf jonge Engelse acteurs, voortgekomen uit The National Youth Theatre geven een voorstelling van "Little Malcom and his struggle against the Eunuchs" van David Halliwell (Holland Festival).
- De gemeenteraad accepteert de conclusies vervat in de Herziening Nota 7, getiteld "Ruimtelijke aspecten van de werkgelegenheid".
1967 - Het Pools Laboratorium Theater uit Wroclaw geeft in de Michaelskapel een uitvoering van "Akropolis" naar Stanislav Wispianski (Holland Festival).
1962 - In het protestants militair tehuis in Utrecht is een sigarenrookwedstrijg gehouden. De winnaar werd soldaat K. Gielen met een askegel van 104mm. Tweede werd de heer H.J. Brefeld met 100mm.
- Ds. N. Warner, predikent van de Gereformeerde kerk in Utrecht-West, gedenkt zijn zilveren ambtsjubileum.
- In het kader van het Holland Festival geeft de Nederlandse Opera met medewerking van het USO en onder leiding van Antal Dorati, een voorstelling van "Il ritorna d'Ulisse in patria" van Monteverdi (1567-1643) en van "Il prigioniero" van L. Dallapiccola (geb. 1904).
- De dagbladen melden dat door de Sociale Raad Studenten Huisvesting opdracht is gegeven tot de bouw van een aantal flats aan de Rubenslaan met 1000 (studenten-)kamers.
1958 - Het Franse toneelgezelschap Theatre National Populaire, geeft in het kader van het Holland Festival 1958, in de Stadsschouwburg een voorstelling van "Hendrik IV" van Luigi Pirandello.
1956 - Vijftig jaar geleden reed de eerste gemeentelijke elektrische tram over de singels.
1952 - Vandaag en morgen is de feestelijke viering van het 125-jarig bestaan van de Chemische Fabriek Fa. Wed. P. Smits en Zn. aan de Hogelanden.
1951 - Gala-uitvoering van het romantisch openluchtspel "Isola Bella" van Mr. Jan Derks door leden van het Collegium Studiosorum Veritas in Avifauna te Alphen aan de Rijn, ter gelegenheid van de Dies der vereniging.
1949 - W. Frankenhuyzen, hoofd van de afdeling zakenrelaties bij de firma Vlaer en Kol, gedenkt zijn 50-jarig ambtsjubileum.
1946 - De nieuw gekozen Provinciale Staten komt voor het eerst in een bijzonder zitting bijeen: de wnd Commissaris der Koningin B.J.J. WIjkamp geeft een overzicht van het bestuur van de provincie van de afgelopen vij jaren.
1944 - Het "Park van Kol" in verband met de daarin plaats gehad hebbende vernielingen voorlopig voor de tijd van drie weken gesloten.
1940 - De Gemeenteraad verwerpt het voorstel tot benoeming van een regentes van het Stads-ambachtskinderenhuis en benoemd Dr. H.R. Kruyt tot regent.
1939 - Twee van de vier buizen voor de waterverversing in de stad in de Vaartschen Rijn onder het nieuwe Amsterdam-Rijn-kanaal op haar plaats gebracht.
1934 - Mr. D. Visser is geinstalleerd als rechter van de Arrondissementsrechtbank.
1932 - Dr. Ph. A. Kohnstamm, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit, houdt zijn inaugurele rede.
1931 - Het 25-jarig bestaan van het gemeentelijk Electriciteits- en trambedrijf is feestelijk gevierd.
1927 - G.J. van Someren is benoemd verklaard tot lid van de gemeenteraad in de vacature Dr. K.F. van Beeck Calkoen.
1925 - Afscheidscollege van prod. Dr. C. Winkler aan wie wegens het bereiken van de leeftijdsgrens ontslag was verleend.
1857 - De gemeente De Vuursche wordt bij de gemeente Baarn getrokken.


Overlijdensberichten


1990 - Op 82-jarige leeftid overlijdt in Utrech dr. J.A.G. van der Veer, oud-rector van het Utrechts Stedelijk Gymnasium.
1977 - In Groenekan is op 67-jarige leeftijd de boomkweker-dendroloog H. H. Copijn overleden.
1951 - J. Hobma, oud-hoofd van de Marnixstichting, is in Zwolle overleden.
1946 - Mr. O. Hogenburg, advocaat en procureur, is overleden.
1940 - Dr.J.H. Gunning J.Hzn., oud-predikant van de Ned. Herv. gemeente, is in Amsterdam overleden.
1937 - H.J.F. Smulders, oud-directeur van de Machinefabriek "Jaffa", is overleden.


Tentoonstellingen en exposities


2013 - In winkelcentrum Hoog Catharijne laten vijfentwintig kunstenaars in de tentoonstelling Call of the Mall hun werk zien. Kunst komt op het dak, in de gangen, aan de wanden en ook in de parkeergarage en er zijn rondleidingen. ‘Call of the Mall’ duurt tot 22 september.
1989 - Wethouder Andriessen-Brockman van Volkshuisvesting opent in de Janskerk in Utrecht een tentoonstelling van plannen die drie architechten hebben gemaakt voor het gebied rond de Walsteeg.


Benoemingen en ontslag van hoogleraren


1932 - Dr. Ph. A. Kohnstamm, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit, houdt zijn inaugurele rede.


Er zitten 19067 gebeurtenissen in de database.
Laatste update was op 15-06-2024.