Het is vandaag 9 juni.

Dit gebeurde er vandaag, maar dan in het verleden van Utrecht.


2021 - Utrecht vervangt toplaag fietspad Croeselaan: ‘Het duurzame fietspad is niet bestand tegen vorst’.
2020 - De gemeenteraad besluit dat horecaondernemers die geen of een klein terras hebben, bij de gemeente Utrecht een plan mogen indienen om hun terras tijdelijk buiten de aangegeven grenzen neer te zetten.
2018 - Prinses Beatrix is eregast bij de officiële opening van de Buitenwegse Molen in Oud-Zuilen. De kleinste molen van de provincie brandde twee jaar geleden af en is sinds vorig jaar gerestaureerd.
2017 - De Westerkerk aan de Catharijnekade wordt omgebouwd tot een nieuwe hotspot. Er komt een ‘design hotel’, horeca en een muziekpodium in het gebouw uit 1891. Het monumentale orgel blijft behouden.
- De Jaarbeurs en Tesla gaan een van de grootste energieopslagplaatsen van de Benelux bouwen in Utrecht. Er komt een gigantische accu die stroom uit zonnecellen opvangt en beschikbaar stelt voor elektrische auto’s.
- Van het boek ‘De kleine geschiedenis van Utrecht voor Dummies’ geschreven door René de Kam, wordt het eerste exemplaar uitgereikt aan Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht.
2011 - De Leidsche Rijn-editie van Ons Utrecht, heeft deze week twee pagina’s ingeruimd voor de talloze reacties die de krant kreeg op de naamswijziging van het Leidsche Rijn Park in Máximapark.
2010 - Koningin Beatrix opent de nieuwe Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht.
2004 - Museum Catharijnaconvent bestaat 25 jaar. Er vindt momenteel een grote verbouwing plaats en de inrichting wordt aan de huidige tijd aangepast.
2002 - De gerestaureerde oranjerie in de Oude Hortus op de Lange Nieuwstraat in Utrecht is officieel geopend. De oorspronkelijke functie van het gebouw was een wintertuin. De naam van het nieuwe museumcafe "Het Zaadhuis", herrinert aan het bewaren van zaden op de zolder.
1999 - Met grote spoed wordt aan de Utrechtse Maliebaan een 120 jaar oud rode beuk gekapt. De boom is aangetast door houtskoolzam en vormt een gevaar voor de omgeving.
1997 - Streekvervoerder Midnet en het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Utrecht (GVU) kondigen aan dat ze een onderzoek starten naar de haalbaarheid van samenvoeging van beide organisaties tot een nieuw Vervoersbedrijf voor de Utrechtse regio.
- In de Utrechtse wijk Overvecht wordt een wegwijzer voor honden onthult: een grote wijkplattegrond waarop alle nieuwe hondentoiletten en speelweiden voor honden staan aangegeven.
1995 - B en W van Utrecht en de dienst Gemeentelijke Musea besluiten het landhuis Oud-Amelisweerd niet meer te verhuren maar het incidenteel te gebruiken voor tentoonstellingen en ontvangsten en voor het herbergen van gasten van de stad Utrecht. Reden is de grote cultuur- en kunsthistorische waarde van het landhuis, waarin zich onder andere laat 18e-eeuws Chinees behang bevindt.
1988 - Ir. T. van Hoogevest ontvangt het eerste exemplaar van een door Jo van Staveren geschreven boekje, getiteld "De Dom" met een beschrijving van de Domkerk in Utrecht.
- In de Jacobikerk in Utrecht wordt de tentoonstelling "Kluizenaressen in Utrecht" geopend.
1984 - De pleisterplaats De Lage Vuursche - nu café-restaurant De Kastanjehof - herstelt de traditie om bezoekers in de gelegenheid te stellen op de zaterdag vóór Pinksteren en op eerste Pinksterdag een huifkartocht in de bossen rond het dorp en het huis Drakensteyn te maken.
1983 - De verbeterde en uitgebreide rioolwaterzuiveringsinrichting te De Bilt wordt door ir G. C. van Wijnbergen, lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht, heropend.
- De Woningbouwvereniging Kombinatie '77 geeft de 7.000ste bij haar in beheer zijnde woning Zilverstraat 6 te Utrecht in gebruik aan mw M. C. Bosman.
1982 - De Utrechtse Universiteitsraad besluit om met ingang van 16 augustus de Mensa aan het Lepelenburg te sluiten.
1979 - Het Rijksmuseum Het Catharijne Convent wordt door Koningin Juliana geopend.
1978 - De Utrechtse Klokkenspel Vereniging herdenkt haar vijftig-jarig bestaan met een bijeenkomst in de Michaelskapel van de Domtoren.
1972 - Ter gelegenheid van het 50-jarige bestan van de Crediet- en Effectenbank NV krijgt de burgemeester uit handen van de directeur een cheque van FL 50.000,= ten bate van de Stichting het Utrechts Monumentenfonds.
1969 - Wethouder dr. J. de Nooy slaat de eerste paal voor een gebouw aan de Lanslaan, waarin t.z.t. de Prot. Chr. Prinses Wilhelminaschool voor B.L.O. en de Openbare Dr. van Voorthuizenschool voor B.L.O. zullen worden gevestigd.
1962 - Dr. L. Leijdesdorff, oud-directeur van het (Stads- en) Academisch Ziekenhuis, is in Voorburg overleden.
- Dr. N.R. Luiken, oud-chef van de afdseling onderwijs ter secretarie, is overleden.
- Het stedebouwkundige plan voor de reconstructie van de Utrechtse binnenstad, opgesteld door ir. J.A. Kuiper naar aanleiding van het verkeersplan Utrecht van prof, ir. M.E. Feuchtinger, is door B&W aan de gemeenteraad aangeboden.
1958 - A.L. van Hulzen, oud-leraar aan de Jan van Nassau-kweekschool, is overleden.
1952 - Mr. J.P. Hooykaas, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit, houdt zijn inaugurale rede, getiteld "Problemen van Administratief Recht".
1950 - De met steun van het Utrechts Monumentenfonds ondernomen restauratie van de voorgevel van Twijnstraat 67 is af.
1949 - De Gemeenteraad besluit het terrein aan het voormalige Leidseveer van Heineken over te nemen voor FL 700.00,= en daar 63 woningen te gaan bouwen.
1941 - Het neergaande spoor van de verhoogde spoorbaan Utrecht-Amersfoort is in bedrijf gesteld.
- C. Th. Bosselaar, gedurende 50 jaar voorzitter van de afdeling Utrecht van de Nederlandschen kappersbond, is overleden.
1940 - J.H.Th.O. Kettlitz, oud-gemeenteraadslid en wethouder en oud-lid van de Gedeputeerde Staten, is overleden.
1931 - J.H. van der Meiden, oud-lid van de Provinciale Staten, is in Amersfoort overleden.
1929 - H. Nolthenius, oud-leraar aan het Stedelijk gymnasium, oprichter van de Wagner-vereniging, is in Haarlem overleden.
1928 - Installatie van de gemeentelijke monumentencommissie.
1927 - De Vereniging "Utrechts Dieren-tehuis" is opgericht.
1923 - Opening van de tentoonstelling, door de vereniging "Oud-Utrecht" in samenwerking met het gemeentebestuur ingericht ter herdenking van de in 1823 tot stand gekomen vereniging van de buitenwijken met de stad.


Er zitten 14621 gebeurtenissen in de database.
Laatste update was op 30-05-2023.